Om oss

Solen skiner i naturen över gräs och vatten

Svensk Ekologikonsult grundades 2011 och har sedan dess arbetat målmedvetet för att skapa kundnytta inom aktuella miljöfrågor.

Vi erbjuder konsulttjänster som bistår våra kunder med kompetens inom bl.a. provtagning, utvärdering, problemidentifiering, inventering samt riskbedömningar.

Vi har tidigare utfört uppdrag för kommuner, länsstyrelser, privata och statliga företag, miljöstiftelser samt universitet, där alla har höga krav på kvalitet och kompetens. Målet är att erbjuda effektiva tjänster med hög kvalitet som ger ett kunskapsunderlag för konkreta miljöförbättringar.

Bäck med skog runtom i dagsljus

Vi erbjuder stor flexibilitet för att tillmötesgå kundens specifika behov, med det uttalade målet att lösa deras problem på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder stor flexibilitet för att tillmötesgå kundens specifika behov, med det uttalade målet att lösa deras problem på bästa möjliga sätt.

Vi inventerar och utvärderar befintlig miljöinformation samt täpper till eventuella kunskapsluckor genom kompletterande provtagning, inventering och riskbedömning.

Vi identifierar även orsaker till olika typer av miljöproblem samt föreslår konkreta åtgärder för miljöförbättringar.

Vi erbjuder därigenom helhetslösningar där vi utför alla moment, från problemidentifiering, undersökning, utvärdering, framtagande av åtgärdsförslag samt uppföljning.

Provtagning av vatten i en bäck

Företagets medarbetare har alla relevant universitetsutbildning och genomgår löpande fortbildning inom relevanta specialkompetenser.

Grundarna är disputerade systemekologer med inriktning på ekotoxikologi och har arbetet som miljökonsulter i snart 20 år. Det finns därigenom en genuin kunskapsgrund samt erfarenhet av tillämpande av den vetenskapliga modellen, vilket genomsyrar företagets arbetssätt.

Våra undersökningar utförs självfallet i enlighet med myndigheternas kvalitetskrav och följer arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer.

Är du redo att komma igång?
Kontakta oss idag för att prata med oss.