a

Svensk Ekologikonsult AB

Effektiva undersökningar, utvärderingar och rådgivning för en förbättrad miljö.

Läs mer
c

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mot en bättre miljö.

Läs mer
d

Tidigare miljöuppdrag

Vi har lång och bred erfarenhet och har arbetat med många olika parter genom åren.

Läs mer
e

Tjänster

Vi erbjuder både praktiska och teoretiska tjänster inom miljöområdet.

Läs mer
  1. Mest lästa
  2. Om oss
  3. Taggar
Om Svensk Ekologikonsult AB

Om oss

Om Svensk Ekologikonsult AB - Miljötjänster för en förbättrad miljö Svensk Ekologikonsult erbjuder konsulttjänster inom ekologi, ekotoxikologi...

Tjänster

Svensk Ekologikonsult erbjuder en blandning av både praktiska och teoretiska tjänster. Vi gör allt från...

Medarbetare

Våra medarbetare har flerårig erfarenhet av praktiskt arbete med ekologiska undersökningar i såväl marina som...

Tidigare miljöuppdrag

Svensk Ekologikonsult AB bildades under våren 2011, men vi har tidigare bedrivit liknande verksamhet inom...

Om Svensk Ekologikonsult AB

Om Svensk Ekologikonsult AB

- Miljötjänster för en förbättrad miljö Svensk Ekologikonsult erbjuder konsulttjänster inom ekologi, ekotoxikologi och miljö som bistår Din organisation med kompetens inom kunskapssammanställning, miljöinventering, utvärdering, problemidentifiering, förutsägelser kring miljöpåverkan samt dess konsekvenser. Konkreta miljöförbättringar Vi har tidigare utfört uppdrag för kommuner, länsstyrelser, privata och statliga företag, miljöstiftelser samt universitet, där alla har höga krav på kvalitet och kompetens. Målet är...

Läs mer
next
prev

Våra senaste miljöjobb

Läs alla våra referenser här.

Uppdrag 2016

Utvalda miljöuppdrag under 2016 Utredning av mindre reningsverks påverkan på  skärgårdsrecipient. Värmdö kommun 2016 Markprovtagning i förorenade områden. Privata företag. 2016 Inventering av...

Uppdrag 2015

Utvalda miljöuppdrag under 2015 Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Sigtuna kommun Privat företag 2015 Författande av ansökningshandlingar samt MKB för bergtäkt...

Uppdrag 2014

Miljöuppdrag under 2014 Utredning av miljöpåverkan på sjön Långträsket. Värmdö kommun 2014 Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Stora räfsevik. Värmdö...

Uppdrag 2013

Miljöuppdrag under 2013 Framtagande av handlingsplan inför projekt N- och P-neutral kommun. På uppdrag av Värmdö kommun 2013 Författande av ansökningshandlingar samt...

Uppdrag 2012

Miljöuppdrag under 2012 Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun...

Uppdrag 2011

Miljöuppdrag under 2011 Utvärdering av åtgärder mot övergödning i Östersjöns innerskärgård. 2011- 2012, på uppdrag av Baltic 2020. Deltagande i nationella miljöövervakningen...

Uppdrag före 2011

Miljöuppdrag före 2011 Inventering av vattenväxter i 10 sjöar, 2010, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Behovsanalys för åtgärdsplan mot övergödning för...